tuyển dụng

Thông báo: Về việc Tập trung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017
Ngày đăng 27/05/2017 | 16:55  | View count: 1467

Thông báo: Về việc Tập trung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc Tập trung thí sinh đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo

Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị

giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017 thông báo tới các thí sinh đã đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017 như sau:

I. LỊCH TẬP TRUNG ÔN TẬP

           1. Thời gian:

           08h giờ 00 ngày 30/5/2017 (thứ 3) có mặt tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (trong khuôn viên của UBND huyện).

          2. Nội dung:

          Công bố danh sách, nội dung ôn tập, hình thức, nội quy, thời gian, tổ chức phần phỏng vấn.

II. LỊCH KIỂM TRA, SÁT HẠCH (PHỎNG VẤN)

Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch

a. Thời gian: Trong 2 ngày, từ ngày 10/6 đến ngày 11/6/2017 (thứ 7, CN). Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 00, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00 (Ba mươi phút đầu mỗi buổi thi, thí sinh bốc thăm số thứ tự vào phòng phỏng vấn).

b. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hoài Đức

Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách, số báo danh của các thí sinh trước 01 ngày (ngày 09/6/2017) tại trụ sở UBND huyện, trên Website huyện Hoài Đức và tại địa điểm kiểm tra, sát hạch./.

(Thông báo này thay cho giấy triệu tập đối với các thí sinh)

  Thí sinh kiểm tra các thông tin, nếu có thắc mắc gì phản ánh về phòng Nội vụ để giải quyết./.

Thông báo số 04/TB-HĐXT ngày 27/5/2017 của Hội đồng xét tuyển

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh