tuyển dụng

Thông báo: Về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017
Ngày đăng 27/05/2017 | 16:54  | View count: 683

Thông báo: Về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị

giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017 thông báo tới các thí sinh đã đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017 như sau: Hội đồng đã họp, rà soát và thực hiện thông báo công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017 (Có danh sách kèm theo).

Thông báo này được niêm yết công khai trên trang Website huyện Hoài Đức (hoaiduc.hanoi.gov.vn), trên Đài truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao và tại trụ sở UBND huyện (cơ quan thường trực phòng Nội vụ huyện), kể từ ngày 26/5/2017.

Hội đồng xét tuyển huyện Hoài Đức thông báo cho các thí sinh được biết ./.

Thông báo số 02/TB-HĐXT ngày 26/5/2017 của Hội đồng xét tuyển

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh