tuyển dụng

Thông báo: Về việc niêm yết Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017
Ngày đăng 12/05/2017 | 16:48  | View count: 912

Thông báo: Về việc niêm yết Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết Kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập

huyện Hoài Đức năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức về việc Tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017;

Hội đồng xét tuyển huyện Hoài Đức thông báo:

Hội đồng xét tuyển niêm yết công khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức  và kế hoạch số 01/KH-HĐXT ngày 09/5/2017 của Hội đồng xét tuyển trên trang Website huyện Hoài Đức (hoaiduc.hanoi.gov.vn), trên Đài truyền thanh huyện và tại trụ sở UBND huyện (cơ quan thường trực phòng Nội vụ huyện), trụ sở UBND các xã thị trấn, các trường MN, TH, THCS công lập thuộc huyện, kể từ ngày 10/5/2017.

Hội đồng xét tuyển huyện Hoài Đức thông báo để nhân dân được biết ./.

Thông báo số 01/TB-HĐXT ngày 09/5/2017 của Hội đồng xét tuyển.

Kế hoạch số 01/KH-HĐXT ngày 09/5/2017 của Hội đồng xét tuyển.

Kế hoạch sô 86/KH-UBND ngày 03/5/2017 của UBND huyện.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh