tuyển dụng

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ"
Ngày đăng 08/06/2017 | 16:42  | View count: 835

Thực hiện chỉ thị số 22-CT/HU ngày 22/12/2016 của Huyện ủy Hoài Đức về Lãnh đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), UBND huyện Hoài Đức phát động cuộc thi Tìm hiểu "70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ".

Thực hiện chỉ thị số 22-CT/HU ngày 22/12/2016 của Huyện ủy Hoài Đức về Lãnh đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), UBND huyện Hoài Đức phát động cuộc thi Tìm hiểu "70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ". UBND huyện Hoài Đức trân trọng thông báo để tập thể phòng ban, cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị; UBND các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện được biết và hưởng ứng tham gia cuộc thi./.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi.

Câu hỏi tìm hiểu.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh