Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Hỗ trợ dự án liên kết Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân mua bán người Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm QLSCN Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Kiểm tra hồ sơ cấp bù thuỷ lợi phí Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã