Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP đối với nhân viên và chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý trên địa bàn Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP trong nông nghiệp Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất, kinh doanh thì thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp mới) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Cấp Quận, Huyện, Thị xã