Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Đăng ký nuôi con nuôi thực tế (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng (GPXD) (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng (GPXD) do UBND xã cấp (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục:Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Tiếp công dân tại cấp huyện Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân phân phối trên địa bàn huyện Hoài Đức Cấp Quận, Huyện, Thị xã