Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục đăng ký hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Bầu hòa giải viên Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục: Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Cấp giấy phép di dời nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (TTHC mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã