Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục giải thể trường tiểu học(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã