Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông
Loại thủ tục Lĩnh vực Quản lý đô thị
Mức độ
Trình tự thực hiện B1: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhân hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân, tổ chức bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 

B2: Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý đô thị 

B3: Lãnh đạo phòng giao việc cho chuyên viên 

B4: Chuyên viên được giao:

- Kiểm tra hồ sơ

- Xác minh thực địa

- Nếu hồ sơ còn thiếu giấy tờ, không có cở sở pháp lý để cấp giấy phép thì tiến hành có văn bản thông báo lại cho cá nhân, tổ chức, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xử lý hồ sơ hành chính UBND quận. 

B5: Thụ lý hồ sơ, soạn thảo văn bản cấp phép.

B6: Trình lãnh đạo Phòng  ký duyệt: kiểm tra nội dung văn bản được trình

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình lãnh đạo UBND huyệnxem xét

- Nếu không đồng ý: chuyển lại bước B5

B7: Trình lãnh đạo UBND huyệnký duyệt : kiểm tra xem xét nội dung văn bản

- Nếu đồng ý: ký vào văn bản chuyển cho Phòng QLĐT để liên hệ với Văn thư UBND huyệnlấy số, vào sổ giấy phép, phô tô, đóng dấu, hoàn chỉnh bản tính thu phí sử dụng hè phố và chuyển cho bộ phận một cửa trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

- Nếu không đồng ý : chuyển lãnh đạo phòng xử lý 

B8: Tiếp nhận kết quả gồm 01 giấy phép + 03 bảng tính tiền thu lệ phí, phí sử dụng hè phố và  trả cho cho cá nhân, tổ chức.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm hè phố để trông giữ phương tiện xe, trung chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình có cam kết hoàn trả hè phố sau khi hoàn thành công trình do Tổ chức, cá nhân viết ( 01 bản ) kèm theo: 

2. Các giấy tờ, văn bản pháp lý  có liên quan (nếu có) kèm theo:

   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô ( bản sao công chứng ) đối với trường hợp trông xe phục vụ công cộng có thu tiền ( 01 bản ).

   - 01 bản sao giấy phép xây dựng ( trường hợp xin phép tạm thời sử dụng hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình ).

   - 01 bản sơ đồ vị trí đề nghị sử dụng tạm thời hè phố có xác nhận của UBND phường sở tại

Tùy từng trường hợp cụ thể tổ chức hoặc cá nhân cần bổ sung các tài liệu theo quy định

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ ).       
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chứng nhận hoặc chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Lệ phí Mức thu phí theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý