Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loại thủ tục Lĩnh Vực Văn hóa Thông tin
Mức độ
Trình tự thực hiện

- Nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

- Kiểm tra hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành các bước tiếp theo, hồ sơ không hợp lệ có công văn trả lời (nếu cần).

- Thẩm định thực tế tại cơ sở. Nếu không đủ điều kiện có công văn trả lời (nếu cần).

- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và thực tế; trình lãnh đạo UBND huyện ký giấy chứng nhận

- Hoàn chỉnh hồ sơ và trả kết quả

- Lưu hồ sơ theo quy định

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

b) Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

c) Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;

d) Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Báo cáo thẩm định của phòng Văn hóa và Thông tin

- Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện hoặc giấy thông báo nếu không đủ điều kiện

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a. Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b. Chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200m trở lên;

c. Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm:

- Tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, thêm thông tin quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND;

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm thông tin quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND;

- Kích thước, chữ viết và cách đặt biển cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải tuân thủ quy định tại Luật Quảng cáo, các thông tin ghi trên biển hiệu phải rõ ràng và được cập nhật;

d. Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đảm bảo tối thiểu 50m2 tại các phường.

đ. Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

e. Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng cháy chữa cháy, nổ của Bộ Công an;

g. Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Cơ sở pháp lý

a) Luật Viễn thông năm 2009;

b) Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

c) Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

d) Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

- Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn TP Hà Nội