Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Loại thủ tục Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh
Mức độ
Trình tự thực hiện

B1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp bằng 1 trong 2 phương thức sau:

a. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

b. Nhận hồ sơ qua mạng Internet .

- Khai báo biểu mẫu trên hệ thống;

-Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf;

-Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc (nếu có).

Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

   + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.

B2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý theo quy định.

B3: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình theo quy định.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Số lao động

+ Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Lệ phí 100.000 VNĐ
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 01/7/2015;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Luật Doanh Nghiệp

- Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;