Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 1. Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Quản lý đô thị
Mức độ
Trình tự thực hiện
 • Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện.
 • Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

 
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ
 1. Thành phần hồ sơ:
 • Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết(theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm:
 • (1) Tờ trình đề nghị thẩm định;
 • (2) thuyết minh nội dung đồ án baogồm bản vẽ in màu thu nhỏ;
 • (3) dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;
 • (4) dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;
 • (5) các phụ lục tính toán kèm theo;
 • (6) các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;
 • (7) các văn bản pháp lý có liên quan;
 • Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm:
 • (1), (2), (3), (4), (6), (7) và văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.
 1. Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)
Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư dự án đầu tưxây dựng công trình.

Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
Lệ phí Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý
 • Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
 • Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
 • Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.