Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn, cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh)
Loại thủ tục Lĩnh vực Nông nghiệp
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cơ sở nộp hồ sơ tại BP TN&TKQ của UBND huyệnCán bộ bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận, thu lệ phí và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế.

- Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Kinh tế phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không hợp lệ.

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra hồ sơ; kiểm tra phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra phân loại).

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc không cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- CV Phòng Kinh tế tiếp nhận lại hồ sơ đã phê duyệt vào sổ theo dõi, sao lưu 1 bản để lưu cùng hồ sơ và chuyển giao kết quả cho BP TN&TKQ.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại: bản sao công chứng hoặc kèm bản chính để đối chiếu.

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất)

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

-18 ngày làm việc trong đó có:

+ 03 ngày tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn.

              + 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ trong đó gồm: Thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra và xét kết quả, cấp giấy chứng nhận (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra phân loại).
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
Lệ phí
  1. Lệ phí
  • Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất thực phẩm nông lâm sản: 150.000 đồng/lần cấp (biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 149/2013/TT- BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính).
        - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất thực phẩm thủy sản: 40.000 đồng/lần cấp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 107/2012/TT- BTC ngày 28/06/2012 của Bộ Tài Chính.
Phí  
  1. Phí: Theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (quy định tại biểu số 2).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL ngàỵ 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

- Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân công, phân cấp nhiệm vụ  quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 6/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.