Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP trong nông nghiệp
Loại thủ tục Lĩnh vực Nông nghiệp
Mức độ
Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại BP TN&TKQ của UBND huyện. Cán bộ BP TN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận, thu lệ phí và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế.

- Kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng Kinh tế căn cứ kế hoạch xác nhận kiến thức hàng năm để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.

- Chấm bài kiểm tra. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, chuyên viên phòng Kinh tế soạn thảo Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm hoặc Thông báo không cấp GXN trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế phê duyệt.

- CV Phòng Kinh tế tiếp nhận lại hồ sơ đã phê duyệt từ Lãnh đạo phòng, lấy số, ngày GXN hoặc Thông báo cấp GXN, vào sổ theo dõi, sao lưu 1 bản để lưu cùng hồ sơ và chuyển giao kết quả cho BP TN&TKQBP TN&TKQ trả kết quả cho công dân.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

- Giấy chứng minh thư nhân dân;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Lệ phí Chưa quy định
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định số 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý chất lượng NLTS  Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức chung về an toàn thực phẩm NLTS; Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm NLTS cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm NLTS và đáp án trả lời.

- Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 6/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bộ TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội