Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý
Loại thủ tục Lĩnh vực Y Tế
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1:Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và công dân. Thu phí thẩm xét hồ sơ và phí thẩm định. Phòng y tế nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

B2: Thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ

B3: Tổ chức thẩm định cơ sở:

- Xây dựng lịch thẩm định

- Thực hiện thẩm định tại cơ sở

B4: Dự thảo giấy chứng nhận và chuyển lãnh đạo Phòng Y tế

B5: Kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ ký tắt giấy chứng nhận

B6: Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt

B7: Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện làm thủ tục phát hành.

B8: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính huyện  (Trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần)
Thành phần số lượng hồ sơ

-Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở)

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

            - Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

            - Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

            - Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Bản sao có công chứng Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Bản sao có công chứng Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
* Số lượng hồ sơ: 01 ( bộ)

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian cơ sở khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện do yêu cẩu thẩm định)
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
Lệ phí -Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 150.000 đồng
Phí

-Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận: 500.000 đồng

-Phí thẩm định: 500.000 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số diều của Luật An toàn thực phẩm;

 -Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương Hướng dẫn phân công, phối hợp trong việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

-Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

 -Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

 -Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

-Hướng dẫn số 921/HD-SYT ngày 11/02/2015 của Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;