Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP đối với nhân viên và chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý trên địa bàn
Loại thủ tục Lĩnh vực Y Tế
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

B1:Cán bộ BP TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và công dân. Phòng y tế nhận tại BP TN&TKQ

B2: Thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ

B3: Tổ chức xác nhận kiến thức:

- Chuẩn bị địa điểm, câu hỏi, đáp án kiểm tra.

- Thông báo lịch kiểm tra cho tổ chức, cá nhân.

B4: Thực hiện kiểm tra kiến thức về ATTP; Tổng hợp, chấm điểm đánh giá kết quả kiểm tra

B5: Tổng hợp danh danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra

B6: Dự thảo giấy chứng nhận và chuyển lãnh đạo Phòng Y tế

B7: Kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ ký giấy xác nhận kiến thức về ATTP

B8: Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính

B9: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính huyện (Trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần)
Thành phần số lượng hồ sơ
*  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP

- Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP

- Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP

- Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

*  Số lượng hồ sơ:  01 bộ
Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Bài kiểm tra, đánh giá kiến thức về ATTP của người tham gia

Lệ phí Không thu phí hoặc lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

-Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

    - Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

       -Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương Hướng dẫn phân công, phối hợp trong việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

        -Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

-Hướng dẫn số 921/HD-SYT ngày 11/02/2015 của Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

-Quyết định số 37/QĐ-ATTP ngày 02/02/2015 của Cục trường Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về việc Ban hành tài liệu tập huấn; Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Đáp án trả lời.

- Văn bản 2991/UBND-TP ngày 07/07/2016 của UBND huyện Hoài Đức về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm