Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1. Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 2. Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn, cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã