TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Hội nghị tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã Kim Chung
Ngày đăng 14/09/2023 | 17:03  | View count: 50

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2023. Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 230 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã Kim Chung.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vinh – Trưởng phòng Đất đai, dân sự, Trung tâm TGPL Nhà nước thành phố Hà Nội, đồng chí Bùi Thế Công – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND và UBND xã Kim Chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Khánh – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Luật dân chủ cơ sở với các điểm mới: Bổ sung nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biết đối xử trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, bổ sung quy định về uỷ quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế- xã hội của đất nước….

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Luật tiếp cận thông tin được ban hành có vai trò bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước; góp phần giảm nguy cơ tham nhũng; Tăng chất lượng và tính hiệu quả của hoạt động của các cơ quan nhà nước; Tăng cường dân chủ, công bằng và sự hợp tác giữa người dân và Nhà nước, tăng cường mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân; Tạo niềm tin của công chúng vào cơ quan công quyền.

Lấy dân làm gốc là bài học truyền thống trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Kế thừa và phát triển tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tầm quan trọng của việc lấy dân làm gốc trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Người nhấn mạnh: “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân nói chung”. Điều này cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn chú trọng đặt quyền lợi của người dân vào trung tâm các quyết sách, đường lối của mình với mục đích cuối cùng là người dân được thụ hưởng thành quả. Nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 là những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân trong việc thực hiện quyền làm chủ và quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của Nhân dân nên các đại biểu dự hội nghị rất chăm chú lắng nghe.

Thông qua hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại cơ sở đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã Kim Chung nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về quyền được thông tin và quyền được tham gia quản lý nhà nước và xã hội, từ đó góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” . Từ đó, góp phần khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là người chủ của đất nước.

                                                                                            Phòng Tư pháp

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh