TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Hội nghị tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật Cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã La Phù và Đức Giang
Ngày đăng 21/08/2023 | 13:42  | View count: 78

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Hoài Đức năm 2023.

 Trong 02 ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2023, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 300 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã La Phù và xã Đức Giang.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Trưởng phòng Đất đai, dân sự, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội, đồng chí Bùi Thế Công - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND và UBND xã La Phù và xã Đức Giang.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Khánh - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và đồng chí Trương Công Đỉnh - Trung tâm TGPL nhà nước thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bao gồm 06 chương với 91 điều, đã thể chế hóa quyền làm chủ của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Luật này đã quy định chi tiết về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Luật gồm 05 chương với 37 Điều đã thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về "bảo đảm quyền được thông tin" của công dân, đồng thời cụ thể hóa đầy đủ tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật khác có liên quan.

Có thể nói, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 là những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân trong việc thực hiện quyền làm chủ và quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của Nhân dân nên các đại biểu dự hội nghị rất chăm chú lắng nghe.

Thông qua hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại cơ sở đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã La Phù và Đức Giang nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về quyền được thông tin và quyền được tham gia quản lý nhà nước và xã hội, từ đó góp phần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” . Từ đó, góp phần khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là người chủ của đất nước.

                                                                                            Phòng Tư pháp huyện

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh