TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày đăng 24/08/2021 | 16:22  | View count: 504

    Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 và Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
    Qua 30 ngày giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND thành phố (từ ngày 24/7/2021 đến ngày 23/8/2021) cho thấy đa số Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số người dân chưa chấp hành tốt việc thực hiện giãn cách xã hội và bị xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống dịch.
    Theo số liệu báo cáo của các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn, trong thời gian từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 23/8/2021 trên địa bàn huyện có tổng số 649 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền xử phạt: 1.536.000.000 đồng (trung bình 21 trường hợp vi phạm/ngày). Trong đó, phần lớn là hành vi vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 như: ra ngoài khi không thực sự cần thiết (576 trường hợp, chiếm 88%); không đeo khẩu trang nơi công cộng (41 trường hợp, chiếm 6%); không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 (14 trường hợp, chiếm 2%); hành vi sản xuất khi chưa có quyết định phê duyệt phương án sản xuất an toàn hoặc sản xuất không đúng phương án sản xuất an toàn của cấp có thẩm quyền phê duyệt (15 trường hợp, chiếm 2%) và một số hành vi khác. Một số địa bàn xã, thị trấn, các lực lượng chức năng đã ra quân đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 như: xã An Khánh (106 trường hợp), xã Vân Canh (68 trường hợp); xã Vân Côn (65 trường hợp); xã Đức Thượng (43 trường hợp); thị trấn Trạm Trôi (43 trường hợp); xã Đức Giang (31 trường hợp)…
    Sự thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 phụ thuộc rất nhiều vào ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, chỉ một người dân không tuân thủ sẽ phá hủy công sức phòng, chống dịch của hàng nghìn, hàng vạn người đang ngày đêm chung tay chống dịch.
Để tiếp tục nâng cao ý thức tự giác cho Nhân dân trên địa bàn huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và thực hiện được mục tiêu của huyện là quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, UBND huyện đã ban hành văn bản số 2236/UBND-TP ngày 23/8/2021 về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo đó yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
    1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức phù hợp, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh (tăng thời lượng, tần suất), màn hình điện tử…, xác định ý thức tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 là điều kiện tiên quyết trong việc đẩy lùi đại dịch trên địa bàn huyện.
    2. Tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 như: hành vi ra ngoài không cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo y tế gian dối gây lây truyền dịch bệnh cho người khác; không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, đầu cơ, tích trữ; chống người thi hành công vụ… (theo nội dung 16 hành vi, nhóm hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành kèm theo Văn bản số 1951/UBND-TP ngày 27/7/2021 của UBND huyện).
   - Kết hợp tuyên truyền việc xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức khi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
   - Đẩy mạnh tuyên tuyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, biểu dương các tổ chức, cá nhân có giải pháp, sáng kiến, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phê phán đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
   - Giám sát, kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
   - Tiếp tục tăng cường thời lượng, nhất là các khung giờ vàng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền mức xử phạt đối với 16 hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.
   3. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện cần triển khai bằng hình thức phù hợp, đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch.


                                                                                                                                                                                 Tạ Thu - Phòng Tư pháp huyện

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh