TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đẩy mạnh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
Ngày đăng 19/07/2021 | 08:12  | View count: 583

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Tìm ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống, dịch Covid-19. Đồng thời, cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 trên địa bàn huyện năm 2021.

Sau một thời gian triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống Covid-19” trên địa bàn, qua theo dõi của Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện, cơ bản các địa phương, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia cuộc thi. Tính đến ngày 19/7, huyện Hoài Đức có 32.420 người tham gia dự thi, xếp thứ 2 trong số các quận, huyện, thị xã, trong đó top 5 người dự thi dưới 18 tuổi có điểm thi cao nhất và thời gian nhanh nhất và top 5 người dự thi từ đủ 18 tuổi trở lên có điểm thi cao nhất và nhanh nhất đều là các bài dự thi của công dân Hoài Đức. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai hưởng ứng nên số lượng người tham gia dự thi còn hạn chế.

Để tiếp tục phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo đôn đốc tham gia cuộc thi. Theo đó, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi và cách thức dự thi. Cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi trong đó chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, trên các nền tảng mạng xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tham gia vận động, khuyến khích hội viên, thành viên tham gia cuộc thi. Tài liệu liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Hoài Đức và địa chỉ website cuộc thi http://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh