TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”
Ngày đăng 29/03/2021 | 08:47  | View count: 406

Ngày 08/3/ 2021, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 609/KH-BTP về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Theo nội dung các văn bản hướng dẫn liên quan, cuộc thi được diễn ra từ 0 giờ 00 phút ngày 01/4/2021 đến 24h ngày 30/4/2021 với hình thức thi trực tuyến trên máy tính hoặc thiết bị di động bao gồm 20 câu hỏi (19 câu hỏi trực tuyến và 01 câu dự đoán số người tham gia dự thi) nội dung được đăng tải trên website http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn của Bộ Tư pháp. 
Cuộc thi trực tuyến  tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND do Bộ Tư pháp phát động góp phần phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần tích cực vận động, khuyến khích để Nhân dân hưởng ứng tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ của công dân với hoạt động bầu cử trên địa bàn huyện. 
Ngày 25/3/2021 UBND huyện Hoài Đức ban hành Văn bản số 607/UBND-TP về việc Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn huyện. Toàn bộ nội dung, thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, truy cập, tham gia hưởng ứng./.


                                                                                                                          Phòng Tư pháp huyện

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh