Tin tức nổi bật

Huyện uỷ Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”
Ngày đăng 06/06/2024 | 14:41  | View count: 158

Sáng 06/6, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn-UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

 báo cáo kết quả thực hiện Đề án 11-ĐA/TU

Sau khi nhận được Đề án số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai quán triệt tới 125 đồng chí cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn và lãnh đạo các phòng, ban, ngành và MTTQ, các đoàn thể huyện, Bí thư Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Các cấp ủy cơ sở đã quán triệt, triển khai học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt từ 95% trở lên.

 

Đại biểu dự hội nghị

Để cụ thể hóa Đề án số 11, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 01 Đề án; 01 hướng dẫn; 01công văn và 4 kế hoạch. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng ủy cơ sở xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án của Thành ủy, Huyện ủy phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở. Trong quá trình thực hiện đã chú trọng kiểm tra việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Từ năm 2022 đến 2024, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành 3 kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có nội dung kiểm tra việc quán triệt, thực hiện Đề án số 1; kiểm tra thực hiện quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ, việc ban hành Nghị quyết, Kết luận của cấp ủy. Năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy đã kiểm tra 2 Đảng ủy cơ sở và 02 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Thực hiện kế hoạch kiểm tra hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã kiểm tra 12 Đảng ủy và 4 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở hằng năm đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiều nội dung trong đó có nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ... Việc sơ kết, đánh giá định kỳ thực hiện Đề án số 11 của BTV Thành ủy được quan tâm, chú trọng. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án. Nhiều Đảng ủy cơ sở tổ chức hội nghị toạ đàm, đánh giá tình hình sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, tập trung thảo luận, tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sau 03 năm thực hiện Đề án 11-ĐA/TU của Thành ủy, đa số các mục tiêu cụ thể của Đề án đề ra đều đạt và vượt, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó các nội dung đạt so với mục tiêu đề ra gồm: 100% Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ; 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ; 100% chi bộ có đầy đủ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đạt trên 90%; 100% đảng viên đang công tác được chi bộ phân công nhiệm vụ thông qua nghị quyết đầu năm và kết luận hằng tháng của chi bộ; 100% cấp ủy chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, cập nhật kiến thức mới.

 

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Để chỉ đạo và định hướng cho các chi bộ tổ chức sinh hoạt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cung cấp đầy đủ tài liệu giúp cho các chi bộ có đầy đủ thông tin, tài liệu tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Các quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần. Đa số cấp ủy các chi bộ đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị; có họp, thảo luận và thống nhất trong cấp ủy về nội dung, phân công nhiệm vụ trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt Chi bộ, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy đã phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các nguyên tắc của đảng; trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm...; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Các chi bộ đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong định hướng tư tưởng cho đảng viên, cơ bản nắm bắt được tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo diễn đàn thảo luận về các vấn đề bức xúc, nổi cộm cần tập trung lãnh đạo.

Nội dung, hình thức sinh hoạt cũng thường xuyên được đổi mới, trong đó đã triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ huyện Hoài Đức và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, đến nay, 100% chi bộ trong đảng bộ huyện (trừ các chi bộ, đảng viên Công an, quân sự) đã cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử ứng dụng trong sinh hoạt Đảng với 7406/7965 tài khoản của đảng viên đạt tỷ lệ 93%; có 358/358 đạt 100% Chi bộ đã tạo lịch họp, thực hiện điểm danh trên phần mềm, kết thúc buổi sinh hoạt đã đăng Nghị quyết tháng cùng những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và thường xuyên cập nhật thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc đề ra và ban hành Nghị quyết chi bộ cơ bản đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn, phân công nhiệm vụ, đề ra tiến độ thực hiện cụ thể và được biểu quyết thống nhất trong chi bộ. Đội ngũ Chi uỷ viên, Bí thư Chi bộ thường xuyên được kiện toàn, củng cố đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của Chi uỷ các Chi bộ trong thực hiện Đề án 11-ĐA/TU. Chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đồng thời định hướng những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đó là các Chi bộ cần xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt Chi bộ phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; thường xuyên quan tâm tạo nguồn, nhất là Bí thư Chi bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục rà soát lại quy hoạch cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Chi bộ nhiệm kỳ mới./.

 

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh