Tin tức nổi bật

UBND huyện triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày đăng 21/05/2024 | 10:00  | View count: 138

Chiều 20/5, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương, trợ cấp xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính UBND huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương, trợ cấp xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Kế hoạch nhằm tuyên truyền để người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; phổ biến đến toàn thể người dân trên địa bàn huyện nắm nội dung giải pháp ứng dụng này. Từ đó, tăng tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi; khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến tiện ích của việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến từng người hưởng nhận chế độ qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp xác minh làm sạch dữ liệu người hưởng. Kết hợp lồng ghép thông tin, tuyên truyền với thực hiện giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội. Kết hợp nhiều hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền để giúp các cơ quan, cán bộ, công chức, người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu cũng như các kết quả đã đạt được để tạo đồng thuận trong nhân dân và người được hưởng. Bảo đảm bảo nội dung kế hoạch phải được triển khai trên toàn địa bàn huyện và phù hợp đặc điểm, điều kiện đặc thù của từng địa bàn, khu dân cư.

Trên cơ sở Kế hoạch được triển khai, tại hội nghị, các ngành, UBND các xã, thị trấn cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận về từng nội dung, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện. Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị những nội dung liên quan đến việc huy động lực lượng tham gia; quy trình đăng ký, mở tài khoản; công tác phối hợp bổ sung, cập nhật thông tin, làm sạch dữ liệu;…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu 100% đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn huyện qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, đề cao vai trò trách nhiệm của UBND các cấp; triển khai trên tinh thần hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng mở tài khoản ngân hàng mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào;… Giao Công an huyện phối hợp với BHXH huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ triển khai của các đơn vị; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn giải quyết.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh