Tin tức nổi bật

Thành uỷ Hà Nội tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 28/03/2024 | 02:00  | View count: 162

Sáng 28/3, Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thành phố do đồng chí Đinh Tiến Dũng – UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 503 điểm cầu từ Thành phố đến cơ sở, với hơn 11.000 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu

Tại điểm cầu Huyện uỷ Hoài Đức, dự có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UB MTTQ, các đoàn thể, Văn phòng Huyện uỷ và Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan huyện.

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Hoài Đức

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích về những nội dung trọng tâm như: sự phát triển nhận thức của Đảng bộ Thành phố về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH qua 40 năm đổi mới, trong đó nhấn mạnh những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; những thành tựu trong vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại Thủ đô; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, vấn đề đặt ra, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm của Thành phố; dự báo bối cảnh mới, phương hướng, quan điểm, mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; từ đó đề xuất, kiến nghị, định hướng giải pháp và khâu đột phá. Đánh giá kết quả, làm sâu sắc hơn những đóng góp của Thủ đô qua 40 năm đổi mới, nhất là trong việc phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Thành phố và đất nước;…

Trong suốt 40 năm thực hiện con đường đổi mới theo định hướng XHCN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thủ đô luôn được Đảng bộ Thành phố coi trọng, nâng cao chất lượng. Hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo. Kinh tế Thủ đô từ nền kinh tế bao cấp theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Từ năm 1986 đến nay, kinh tế liên tục tăng trưởng, năng suất lao động ngày càng tăng, đạt bình quân trên 7%/năm. Lĩnh vực phát triển văn hóa và xây dựng con người đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện, sâu sắc. Các khâu đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến rõ nét qua các nhiệm kỳ. Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, tạo môi trường xã hội kỷ cương, an ninh, an toàn;…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng – UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại hội nghị

Để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Thành ủy Hà Nội xác định 9 nhóm vấn đề và đề xuất giải pháp Thủ đô cần giải quyết trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị Thủ đô thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Thủ đô trong từng giai đoạn. Thành phố cũng sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huy động và phát huy các nguồn lực, động lực phát triển mới, nhất là nguồn lực con người, nguồn lực văn hóa; quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế;…

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh