Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO: Chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức
Ngày đăng 18/09/2023 | 10:05  | View count: 1161

UBND huyện đăng tải Quyết định số 1310/QĐ-BQL ngày 11/9/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023; Thông báo số 1331/TB-BQL ngày  15/9/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện về Chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức làm việc tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức để các đơn vị, cá nhân biết và thực hiện. Trân trọng thông báo./.

Xen chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 1310

                    THÔNG BÁO 1331

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh