Tin tức nổi bật

Kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện
Ngày đăng 16/09/2022 | 09:41  | View count: 99

Đề án “Phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) đã xác định 07 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể nhằm phục vụ 05 nhóm tiện ích gồm: giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố, ngày 21/3/2022, UBND huyện ban hành kế hoạch số 113/KH-UBND về thực hiện Đề án 06 và Quyết định thành lập BCĐ Đề án 06 gồm 11 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng BCĐ để chỉ đạo triển khai các nội dung công việc.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể với giải pháp tổng thể đảm bảo thực hiện tốt Đề án 06; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập BCĐ Đề án 06 và Tổ công tác để triển khai nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở. Kết quả, 20/20 xã, thị trấn đã thành lập BCĐ và có 137 Tổ công tác tại từng thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo triển khai, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức những nội dung cơ bản liên quan đến Đề án 06 và đăng ký tài khoản sử dụng khai thác dịch vụ dân cư kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 153 cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 06 được huyện quan tâm thực hiện, trong đó chú trọng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo quần chúng nhân dân với hình thức phong phú, thiết thực như tuyên truyền cổ động trực quan, phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, hội thi hay trên các bảng thông tin công cộng tại khu dân cư,... Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2022, huyện xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử huyện để giải đáp những thắc mắc của công dân liên quan đến pháp luật và các thủ tục hành chính. Thông qua các hình thức, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận lớn của nhân dân trong việc thực hiện cấp CCCD gắn chíp, mã định danh điện tử, đăng ký 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trên Cổng dịch vụ công quốc gia,...

Đến nay, 1.027/3.429 công dân trên địa bàn huyện đã được đăng ký kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Huyện hướng dẫn công dân khai báo trên hệ thống khai sinh đạt 100%. Phối hợp triển khai các dịch vụ công thiết yếu đảm bảo thực hiện chuẩn xác, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết. Nổi bật, huyện triển khai mô hình “Ngày thứ 6 xanh” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực xuống còn 60 phút thay vì từ 1-10 ngày làm việc như quy định, từ đó nhận được sự ủng hộ, hài lòng của đông đảo người dân, doanh nghiệp. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án 06, huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 4.100 hồ sơ. Đồng thời, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho 1.411 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,85% đối với 09 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công mới tích hợp.

Lực lượng Công an huyện thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp tại nhà cho nhóm đối tượng ưu tiên

Về tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục triển khai ứng dụng các tính năng của chíp điện tử gắn trên thẻ CCCD và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số như ngân hàng, tài chính, viễn thông, điện, nước...

Đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số, tổng số hồ sơ thu nhận cấp thẻ CCCD là 16.355 hồ sơ bao gồm cả các trường hợp đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú ở trên địa bàn. Theo số liệu, đã có 59.652 trường hợp được cấp định danh cá nhân theo quy định. Huyện tiếp tục duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và thực hiện “làm giàu” thông tin công dân. Cùng với đó, ngành chức năng cũng đã tiến hành rà soát, làm sạch 109 trường hợp trùng thông tin công dân trong Thành phố và 76 trường hợp trùng thông tin công dân tỉnh ngoài; ký nhận 442.675 triệu mũi tiêm vaccine phòng Covid-19, đạt 83,1%; thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung đối với hơn 40.820 trường hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cập nhật vào nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia.

Cũng theo lộ trình, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ kết nối, tích hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực hiện việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng; làm cơ sở khai thác tổng số dân cư hiện đang sinh sống trên địa bàn, rà soát quy mô dân số, qua đó dự đoán tình hình dân cư, chuẩn bị các điều kiện an sinh xã hội để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tế triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như nguồn nhân lực thực hiện Đề án 06 có trình độ công nghệ thông tin không đồng đều; cán bộ chiến sĩ phụ trách tại các xã, thị trấn mỏng, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ dẫn đến hiệu suất công việc chưa cao; tỷ lệ công dân tiếp cận với Cổng dịch vụ công trực tuyến thấp; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mới chỉ dừng lại ở mức độ 3, trong đó phần lớn người dân chưa sử dụng dịch vụ chuyển phát bưu điện, chưa có dịch vụ thanh toán trực tuyến; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cấp, ngành liên quan thiếu sự chặt chẽ,...

Trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Xác định việc thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và động lực phát triển./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh