Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO: Lịch tiếp dân tháng 08 năm 2022 của đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 15/08/2022 | 09:41  | View count: 214

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐND ngày 29/9/2021 của Thường trực HĐND huyện). Theo báo cáo của các Ông(bà) tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thông báo Lịch tiếp dân tháng 08 năm 2022 của đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nhân dân được biết./.

Xem chi tiết: THÔNG BÁO 20-HĐND

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh