Tin tức nổi bật

Phân vùng chống dịch, Hoài Đức tạo điều kiện cho các công trình xây dựng tại vùng 3 được phép thi công trở lại
Ngày đăng 11/09/2021 | 09:30  | View count: 214

Tại vùng 3, công trình xây dựng được phép thi công trở lại khi có kế hoạch, phương án thi công đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 được chính quyền các cấp xác nhận.

Công trình xây dựng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 được UBND các cấp xem xét cho phép thi công trở lại

Trong Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 05/9/2021 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Hoài Đức phân thành vùng 1 (nơi có nguy cơ rất cao) và vùng 3 (vùng an toàn) để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng khu vực. Tại các xã vùng 3, UBND huyện chỉ đạo việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các công trình xây dựng cụ thể như sau:

Đối với công trình nhà dân: Giao UBND xã phê duyệt phương án thi công an toàn đối với công trình nhà dân; công nhân ở xã khác trong vùng 3 đến thi công phải được đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Công xã ở nơi đi và nơi đến xem xét xác nhận giấy đi đường. Đối với công nhân ngoài địa bàn huyện, yêu cầu chủ nhà hoặc nhà thầu phải có phương án bố trí nơi ăn ở tại chỗ để đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với các công trình xây dựng từ vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách: UBND huyện giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Y tế huyện, chủ đầu tư thẩm định trình UBND huyện phê duyệt trên nguyên tắc phương án thi công phải đảm bảo 100% công nhân ăn ở tại khu vực công trình xây dựng, thực hiện lấy mẫu Test nhanh kháng nguyên Covid-19 7 ngày/lần. Các công trình thuộc UBND cấp xã làm chủ đầu tư, UBND huyện chỉ đạo UBND cấp cơ sở xin ý kiến phòng Quản lý đô thị, phòng Y tế huyện góp ý trước khi Chủ tịch UBND xã phê duyệt phương án tổ chức thi công.

Việc triển khai các hoạt động xây dựng tại công trường phải bảo đảm đúng theo kế hoạch, phương án đã được UBND huyện, xã xác nhận. Trong đó, các công trình cần thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của Bộ Xây dựng, Bộ Y tế. Việc vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng và các dịch vụ khác phục vụ thi công và sinh hoạt trên công trường, công trình nhà dân giữa các vùng khác nhau phải tuân thủ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát y tế chặt chẽ.

Đ/c Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra phương án “3 tại chỗ” tại dự án khu đô thị Vườn Cam, xã Vân Canh trước khi UBND huyện phê duyệt kế hoạch thi công 

Bên cạnh việc tuân thủ của chủ đầu tư, nhà thầu, công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại công trình xây dựng cũng được UBND huyện chú trọng triển khai thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng không nghiêm túc chấp hành; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Có thể khẳng định, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong các công trình xây dựng tại các xã vùng 3 được đặt lên hàng đầu sẽ vừa ngăn chặn tối đa nguồn bệnh xâm nhập, vừa đảm bảo tiến độ thi công./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh