Tin tức nổi bật

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở các đơn vị bầu cử
Ngày đăng 27/04/2021 | 04:53  | View count: 457

UBND huyện đăng tải Quyết định số 36/QĐ-UBBC ngày 27/4/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Hoài Đức về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở các đơn vị bầu cử. Theo đó:

+ Tổng số đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 59 người.

+ Tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu.

+ Số đơn vị bầu cử là 11 đơn vị.

UBND huyện trân trọng đăng tải toàn văn Quyết định số 36 và trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và nhân dân được biết./.

QUYẾT ĐỊNH 36-UBBC

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh