Tin tức nổi bật

TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO; PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021
Ngày đăng 09/02/2021 | 15:17  | View count: 274

Năm 2020 là năm mang nhiều dấn ấn đặc biệt, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm với nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các mặt công tác và đời sống, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tập trung quyết liệt để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, đã đạt được nhiều thành tích nổi bật ở một số lĩnh vực; tạo cơ sở quan trọng để huyện vững tin bước vào năm 2021 với quyết tâm tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Năm 2020, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tăng 10,74% so với năm 2019; tiến độ triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành Quận cơ bản đáp ứng được yêu cầu, các tiêu chí còn thiếu được tập trung chỉ đạo; công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường; các dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí Quận, Phường được quan tâm đầu tư. Việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn nghiêm túc vào cuộc quyết liệt xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Chính sách an sinh xã hội được huyện quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, tập trung cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết. Các hoạt động thông tin cổ động, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai có hiệu quả. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, giải quyết đạt tỷ lệ cao; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp thường xuyên. Các biện pháp phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được nâng lên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức giao dịch hành chính. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện, các cấp các ngành của huyện đã chủ động, tích cực bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được khống chế, kiểm soát. UBND huyện đã triển khai 08 đợt hỗ trợ cho 2.764 người lao động bị mất việc làm và 11.975 đối tượng khác đủ điều kiện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với số tiền 15,129 tỷ đồng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1955/QĐ-UBND của UBND Thành phố đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ. Dấu ấn nổi bật là huyện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ đề ra. Kỷ luật, kỷ cương hành chính từ huyện đến cơ sở được thực hiện nghiêm, đảm bảo triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền được thực hiện sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tết vì người nghèo”, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra… nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Với những kết quả đã đạt được, nhân dân và cán bộ huyện Hoài Đức được đề nghị tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

Thành tích đó là sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; là bước đệm quan trọng để huyện tiếp bước vững chắc trên chặng đường những năm tiếp theo cũng như hoàn thành tốt Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành Quận vào năm 2022.

Năm 2021, huyện Hoài Đức tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Huyện quyết tâm tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực bao gồm 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tốc độ giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 11,03% cùng với hàng loạt các nhiệm vụ chính trị quan trọng như sau:

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị các cấp của huyện đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Chuẩn bị nhân sự chính quyền cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hai là, tập trung thực hiện các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao, phấn đấu tăng thu; chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, theo đó, tập trung phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng – nông nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hệ thống giao thông khung; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế; nước thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp, phát triển hệ thống giao thông đô thị và các công trình phục vụ dân sinh. Chỉnh trang phát triển đô thị, góp phần hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng xã thành Phường, huyện thành Quận theo đề án của Thành ủy, UBND Thành phố và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện.

Ba là, tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai, cấp GCNQSDĐ; ngăn chặn kịp thời, xử lý triệt để các vi phạm mới phát sinh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB các dự án đất dịch vụ, đất đấu giá, các dự án trọng điểm. Phấn đấu hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân và giải quyết các tồn tại về giao đất dịch vụ trong năm 2021.

Bốn là, huy động sự vào cuộc của toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân. Quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, y tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng các ngày Lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của Thủ đô, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện; tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo và thực hiện dứt điểm các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật. Củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm nhất trí cao, bằng chính nội lực của mình và sức sáng tạo, phát triển không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hoài Đức ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mừng Xuân Tân Sửu, mừng Đảng tròn 91 tuổi, mừng đất nước, Thủ đô đổi mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng quê hương Hoài Đức phát triển mạnh mẽ, bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Mừng xuân mới, thời cơ mới, thắng lợi mới!!!

 

Nguyễn Hoàng Trường

Phó Bí thư Huyện ủy -

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh