Tin tức nổi bật

Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện
Ngày đăng 06/11/2020 | 14:36  | View count: 535

Sáng 05/11, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện hoài Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể xã, thị trấn và đại diện nhân dân các thôn, khu dân cư trong toàn huyện.

Đ/c Nguyễn Anh - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo

Theo báo cáo của UBND huyện, 09 tháng đầu năm 2020, Huyện uỷ Hoài Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện. Tập trung cao công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động triển khai kế hoạch phát động các phong trào thi đua đến các cấp hội trên địa bàn.

9 tháng đầu năm 2020, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá (tăng 10,7% so với cùng kỳ). Tiến độ triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành Quận cơ bản đáp ứng yêu cầu; các tiêu chí còn thiếu đang được tập trung chỉ đạo triển khai và từng bước hoàn thiện. Huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid-19. Hoạt động sản xuất tại các làng nghề được duy trì hiệu quả. Công tác rà soát, chuẩn bị đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo Luật Đầu tư công được tăng cường; một số công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng… để triển khai đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí quận, phường được quan tâm đầu tư, nhất là các tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, trường học, vườn hoa, cây xanh, sân chơi. Công tác giao đất dịch vụ có nhiều chuyển biến tốt, đang tập trung cao trong việc xây dựng hạ tầng, tổ chức bắt thăm giao đất, giao đất ngoài thực địa và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hưởng chính sách về đất dịch vụ. Việc quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Việc hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Thành phố kịp thời, đúng đối tượng. Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đại biểu phát biểu ý kiến

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện, với tinh thần góp ý xây dựng, đại biểu dự hội nghị đã có 20 ý kiến đề nghị thuộc các lĩnh vực, trong đó có 12 ý kiến phát biểu tại hội trường và 08 ý kiến đóng góp bằng văn bản. Các ý kiến tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý hành chính các khu đô thị, đất dịch vụ; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và người lao động sau dịch covid-19, vệ sinh môi trường, xây dựng Huyện hoàn thành tiêu chí Quận. Các đại biểu đánh giá cao kết quả huyện đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời phản ánh chất lượng, tiến độ một số công trình xây dựng chưa đảm bảo, thi công xây dựng các dốc đê chưa phù hợp với sinh hoạt của nhân dân; việc triển khai nước sạch ở vùng bãi, vùng khó khăn còn chậm.

Đ/c Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu

Các đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp đất dịch vụ, sớm cấp điện, nước tại các khu đất dịch vụ, đất đấu giá, được chia tách đất dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nội đồng sau đổi thửa. Quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; sữa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và người lao động sau dịch covid-19, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở và một số vấn đề khác.

Đ/c Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Toàn bộ ý kiến của các đại biểu được đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tổng hợp, tiếp thu, giải trình tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã tổng hợp chung các ý kiến để giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định./.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh