Tin tức nổi bật

HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề)
Ngày đăng 10/10/2020 | 16:00  | View count: 554

Sáng 10/10, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề. Dự kỳ họp có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, các ban của HĐND Thành phố, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các ông bà Đại biểu HĐND huyện khóa 19. Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện, thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác đầu tư công của huyện.

Ông Nguyễn Đăng Sơn-UV BTV Huyện ủy, P.Chủ tịch TT HĐND thông qua công tác nhân sự HĐND huyện

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, công tác cán bộ của huyện có sự thay đổi. Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện lần này tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện. Thực hiện quy trình công tác cán bộ, kỳ họp đã giới thiệu và bỏ phiếu bầu ông Trần Văn Nghĩa đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí phường, quận, trên cơ sở khảo sát thực tế, UBND huyện đã có tờ trình trình HĐND huyện xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư 63 dự án mới trên địa bàn phục vụ nhu cầu dân sinh, đảm bảo giao thông, hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư 625.586 triệu đồng bao gồm: 06 dự án thuộc lĩnh vực môi trường, 08 dự án thuộc lĩnh vực vườn hoa-cây xanh-sân thể thao, 20 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 08 dự án thuộc lĩnh vực đất dịch vụ, 10 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, 05 dự án thuộc lĩnh vực trụ sở và 06 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa.

Ông Nguyễn Anh-UV BTV Huyện ủy, P.Chủ tịch UBND huyện thông qua các tờ trình của UBND về đầu tư xây dựng cơ bản và thu-chi ngân sách

Đây là những dự án cần thiết thực hiện trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với tiềm năng các nguồn lực phát  triển kinh tế-xã hội của huyện; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Hoài Đức đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, 63 dự án nhóm C này lại chưa có trong danh mục các dự án của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021 của huyện nên được đề xuất bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2021 để làm công tác chuẩn bị đầu tư, ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2021-2022. Kỳ họp cũng đã xem xét các tờ trình của UBND huyện về việc phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2020 và điều chỉnh giảm dự toán thu-chi ngân sách, giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2020.

Ông Trần Văn Nghĩa-P.Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Nghĩa-Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự tập trung, trách nhiệm của các đại biểu dự kỳ họp đã xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến để HĐND huyện thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến công tác đầu tư công, thu-chi ngân sách huyện. Đồng thời, cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Huyện ủy, HĐND và các đại biểu HĐND huyện đã bầu ông làm Chủ tịch HĐND huyện và mong muốn trên cương vị mới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố, Huyện ủy, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để cùng Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa 19 đã thông qua 06 Nghị quyết trong đó 01 Nghị quyết về công tác nhân sự; 04 Nghị quyết chuyên đề gồm Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Hoài Đức; Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tưu công trung hạn giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Hoài Đức năm 2020 và Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sásh và giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2020./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh