Tin tức nổi bật

Hoài Đức trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 11/07/2020 | 14:49  | View count: 1238

 

Sáng 09/7, Đảng bộ huyện Hoài Đức chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Chung-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn- UV Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng-UV Ban TV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng đại diện các sở ban, ngành của Thành phố; Các đồng chí  trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy Hà Nội. Tham dự Đại hội có 226 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 đảng viên Đảng bộ huyện Hoài Đức.

Đ/c Nguyễn Quang Đức-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Đức-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nêu rõ đặc điểm tình hình, ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ của Đại hội là: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện Hoài Đức thành Quận giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững về kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đ/c Nguyễn Đức Chung- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoài Đức cũng nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, các đại biểu tham gia Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp trên; tập trung nghiên cứu, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, công tâm, khách quan, tạo sự thống nhất cao vì sự nghiệp chung để Đại hội hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình đề ra.

Đ/c Đàm Văn Thông-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XXIII thông qua báo cáo chính trị

Báo cáo chính trị được đồng chí Đàm Văn Thông-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình tại Đại hội nêu rõ: nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoài Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và các Đề án, Chương trình công tác của Huyện ủy. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, duy trì mức tăng trưởng khá và tương đối bền vững. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 10,8%/năm, vượt 0,8% so với Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2020, cơ cấu kinh tế: dịch vụ 54,2%, công nghiệp - xây dựng 41,1%, nông nghiệp 4,7%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/người/ năm, vượt chỉ tiêu 7 triệu đồng/người/năm… Công tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả nổi bật. Đến năm 2016, huyện Hoài Đức có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội trước 02 năm; năm 2017, huyện Hoài Đức được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; năm 2019 cán bộ và Nhân dân huyện Hoài Đức được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng Nông thôn mới.

Xây dựng và quản lý đô thị theo quy hoạch có chuyển biến tích cực, nhiều khu đô thị mới đã hình thành, bộ mặt đô thị khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực. Đã hình thành thêm 05 khu chung cư với 15 tòa nhà, cung cấp 2.700 căn hộ chung cư, 1.200 căn nhà. Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và các trục chính trên địa bàn các xã, thị trấn được quan tâm; đã đầu tư và hình thành các công viên, vườn hoa ở các khu đô thị mới; đang thực hiện thu hút đầu tư 06 khu công viên cây xanh tập trung theo chỉ đạo của Thành phố.

Sự nghiệp phát triển văn hóa-xã hội đạt kết quả quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoài Đức thanh lịch, văn minh. Tình hình chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện cũng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được đổi mới, có hiệu lực, hiệu quả; kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hoài Đức quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện Hoài Đức thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại; kinh tế phát triển nhanh, bền vững; có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả” với 05 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu và 10 nhóm giải pháp đến năm 2025.

Đ/c Nguyễn Đức Chung-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự, chúc mừng và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Chung-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Hoài Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh, xây dựng quốc phòng cũng như thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155 của Thành ủy Hà Nội về “tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố” và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Đức cần tập trung các nguồn lực xây dựng huyện sớm trở thành quận mới của Thủ đô. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ: trong giai đoạn trước mắt, Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách khác của Thành phố, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Chủ động rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá thiết yếu. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành Quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa hữu cơ với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Siết chặt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến căn bản về các vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là ô nhiễm môi trường, chất lượng không khí,... Đảng bộ và Nhân dân Hoài Đức cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện Hoài Đức thành Quận. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Huyện. Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt 03 khâu đột phá: về công tác cán bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để làm đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong 5 năm tới. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Thực hiện tốt hơn công tác cán bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; chăm lo vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Đại hội thực hiện nhiệm vụ bầu cử

Với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-phát triển” Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 41 ủy viên, bầu trực tiếp Bí thư khóa XXIV. Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành phiên họp thứ nhất bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 ủy viên, bầu các chức danh Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Trần Văn Nghĩa và đồng chí Nguyễn Hoàng Trường được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Thọ giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu biểu quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV đã bầu ra 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Với tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với 16 chỉ tiêu cụ thể.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đ/c Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thay mặt đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Đức-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXIV nêu rõ: Thành công của Đại hội là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, sở ngành Thành phố, của đoàn công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy trong nhiệm kỳ qua và trong suốt quá trình tổ chức Đại hội từ cơ sở. Thành công của Đại hội là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Hoài Đức trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và sự tập trung cao cho công tác chỉ đạo Đại hội. Nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những yếu kém, khai thác tiềm năng, thế mạnh, cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Hoài Đức sẽ tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV mà Đại hội đã Quyết nghị. Sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức triển khai nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết để Nghị quyết Đại hội được thực hiện khẩn trương và hiệu quả./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh