Tin tức nổi bật

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 03/07/2020 | 16:46  | View count: 597

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, huyện Hoài Đức đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đảm bảo sâu rộng, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Trong thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nói chung và việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nói riêng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tích cực chỉ đạo triển khai. Để công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 41-HD/HU, ngày 22-11-2019 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Theo đó, công tác tuyên truyền chia thành 3 đợt cao điểm: Đợt 1 từ tháng 4/2020 đến hết tháng 8/2020; đợt 2 từ tháng 8/2020 đến cuối tháng 10/2020; đợt 3, từ cuối tháng 10/2020 đến sau Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu nội dung tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đại hội Đảng các cấp. Hàng tháng biên soạn các tin, bài tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp trên Bản tin nội bộ huyện. Trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện tới cơ sở, Cổng Thông tin điện tử huyện, Bản tin nội bộ huyện đã thường xuyên tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các văn kiện Đại hội; kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trực quan qua pano, băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, … trên các tuyến đường, trục đường chính trên địa bàn huyện.

Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở hướng dẫn các chi bộ trực thuộc; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện hướng dẫn các đoàn thể cấp dưới xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo không khí chính trị tích cực nhằm động viên tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV. Các xã, thị trấn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn treo cờ, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm, tập trung đông dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Đồng thời, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ khai mạc vào ngày 08/7/2020. Trong những ngày này, huyện Hoài Đức đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thùy Phạm

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh