Tin tức nổi bật

Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội; công tác thu- chi ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện
Ngày đăng 11/12/2018 | 09:45  | View count: 1198

Thường trực HĐND huyện do đồng chí Vương Duy Hướng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị đã có buổi giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội; công tác thu- chi ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức – Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Sơn - ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện cùng Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 5 khóa 19 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2018, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có những chỉ tiêu vượt cao. Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng , tăng 10,65% so với năm 2017; thu ngân sách đạt trên 2.215 tỷ đồng, tăng 86,5% so với năm 2017, đạt 142,7% dự toán Thành phố. Chi ngân sách huyện ước thực hiện hơn 2.892 tỷ đồng, đạt 92,5% Nghị quyết HĐND huyện giao, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của huyện. UBND huyện đã tập trung đầu tư một số lĩnh vực như kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh đầu tư xây dựng, ưu tiên các công trình giao thông lớn, trọng điểm; tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế và một số lĩnh vực khác với tổng vốn giao năm 2018 là 1.909,6 tỷ đồng cho 391 công trình thuộc Ngân sách huyện; 850 tỷ đồng phân bổ cho 03 công trình thuộc ngân sách Thành phố và hơn 202 tỷ đồng nguồn vốn ứng cho 11 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng khu đất dịch vụ các xã từ Quỹ đầu tư và phát triển Thành phố.

Đ/c Nguyễn Thị Nhẫn – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thông qua công tác thu – chi NSNN huyện năm 2018; dự toán thu – chi, phương án phân bổ NSNN năm 2019

Bên cạnh đó, công tác giao đất dịch vụ có nhiều chuyển biến, được tập trung thực hiện tốt. Việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, hạn chế vi phạm mới phát sinh. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Các chương trình, dự án hướng tới giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt giúp 320 hộ thoát nghèo, giảm số hộ nghèo trong huyện còn 582 hộ, chiếm 0,92% tổng số hộ trên địa bàn. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư kiếu nại tố cáo; công tác tư pháp được tập trung chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, thực hiện chủ đề năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ từ huyện tới cơ sở. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, giữ vững.

Đ/c Vương Duy Hướng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Vương Duy Hướng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội; công tác thu- chi ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của UBND huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2019 và những năm tiếp theo, yêu cầu UBND huyện cần tập trung kế hoạch đầu tư công, xác định rõ mục tiêu, ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm thuộc các lĩnh vực nhằm từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020; tăng cường xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; xử lý tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề, điểm – cụm công nghiệp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tiêu chí trường chuẩn quốc gia; nhóm các tiêu chí đô thị, môi trường và kế hoạch phấn đấu xây dựng các xã Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh