Tin tức nổi bật

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở
Ngày đăng 29/10/2018 | 11:09  | View count: 2658

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đất ở đối với 29 thửa đất tại khu đất đấu giá xã Minh Khai - vị trí X3, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. đất ở đối với 207 thửa đất tại khu đất đấu giá xã Minh Khai - vị trí X3, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 6076/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 207 thửa đất tại khu đất đấu giá xã Minh Khai - vị trí X3, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trung tâm PTQĐ huyện thông báo Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở trên xã Minh Khai - vị trí X3 trên địa bàn huyện Hoài Đức để tổ chức, đơn vị được biết(có hồ sơ đính kèm)./.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh