Tin tức nổi bật

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở
Ngày đăng 19/10/2018 | 10:56  | View count: 2001

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 29 thửa đất trên địa bàn xã Minh Khai - vị trí X3 khu Đồng Khoai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 6076/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 207 thửa đất tại khu đất đấu giá xã Minh Khai - vị trí X3, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trung tâm PTQĐ huyện thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất trên địa bàn xã Minh Khai - vị trí X3 để các đơn vị, tổ chức được biết và tham gia đấu giá(có thông báo đính kèm)./.

Thông báo số 1361/QĐ-PTQĐ ngày 19/10/2018 của Trung tâm PTQĐ huyện.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh