Tin tức nổi bật

Hoài Đức: Sơ kết 05 năm Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
Ngày đăng 17/10/2018 | 09:19  | View count: 1299

Chiều ngày 16/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) , Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)và Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban bí thư.

Chiều ngày 16/10/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh giai đoạn 2008-2018”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Đàm Văn Thông- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn.

Đại biểu dự hội nghị

Trong 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 và  Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tổ chức việc học tập, quán triệt, và ban hành văn bản để triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao. Qua đó đạt được một số kết quả như: Tỉ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn năm 2014 đạt 81,5% (211/259 thủ tục), đến năm 2018 đạt 100% (294/294 thủ tục), từ năm 2017 đã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3 ở 7 lĩnh vực, tiết kiệm chi ngân sách năm 2017 đạt trên 24,6 tỉ đồng, công tác giao đất dịch vụ, quản lý đất đai, tiếp dân.... có nhiều chuyển biến tích cực.

Đ/c Nguyễn Kim Hoàng – Phó trưởng ban dân vận Thành uỷ

và đ/c Đàm Văn Thông – Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ

 trao Giấy khen cho các cá nhân

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của Trung tâm bồi dưỡng chính trị, luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoạt động hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy trong 10 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện mở được 674 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 69.908 lượt học viên. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho huyện và bổ sung nguồn quy hoạch ngắn hạn, dài hạn cho công tác cán bộ của huyện.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 và 8 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

Đ/c Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Hoàng – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những kết quả Hoài Đức đã đạt được trong việc thực hiện Quyết định 217, 218 và Quyết định 185. Đồng chí khẳng định trong thời gian tới, Huyện ủy cần tập trung chỉ đạo công tác giám sát quy hoạch giải phóng mặt bằng, trong đó có quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng đô thị, các khu công nghiệp, giám sát công tác chuyển đổi cơ cấu sử dụng hệ thống đất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đặc biệt đề cao công tác giám sát các loại thuế, phí, các khoản thu, chi trong dân. Đồng thời, phải quan tâm giám sát xây dựng các thiết chế văn hóa, sửa chữa các di tích lịch sử... Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Hoài Đức.

Nguyễn Thu Trang – Ban tuyên giáo Huyện uỷ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh