Tin tức nổi bật

Hoài Đức xây dựng huyện nông thôn mới theo định hướng phát triển đô thị
Ngày đăng 14/11/2017 | 15:04  | View count: 2767

Xây dựng hạ tầng đồng bộ và hiện đại, để trở thành quận nội đô về phía Tây của Thủ đô vào năm 2020, là nhiệm vụ quan trọng mà thành phố Hà Nội đặt ra cho huyện Hoài Đức, là trách nhiệm tự thân, thể hiện niềm tự hào về sự phát triển của quê hương Hoài Đức, trong tiến trình đổi mới và hiện đại hóa chính quyền, tạo nên những nền tảng vững chắc, đáp ứng từng tiêu chí văn minh, hiện đại của một NTM.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đuợc huyện Hoài Đức triển khai và tập trung cao độ. Cho đến nay, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với 9/9 tiêu chí cấp huyện đã hoàn thành, 95,2% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới trên quê hương mình. Từ những xã đầu tiên đạt chuẩn, cho đến sự công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đó là chặng đường 5 năm phấn đấu liên tục của đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, biết khơi nguồn nội lực, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay, góp sức, bằng cả tinh thần và vật lực, tạo nên những nền tảng vững chắc, đáp ứng từng tiêu chí văn minh, hiện đại của một nông thôn mới.

Hệ thống giao thông thuận lợi  cho giao thương

Hoài Đức-một huyện ngoại thành, là một vùng đất cổ nằm lọt trong vòng ôm của hai con sông lớn là sông Hồng phía Đông Bắc và sông Đáy phía Tây Nam của thủ đô Hà Nội, mảnh đất này đã được thiên nhiên bồi đắp cho ruộng đồng màu mỡ phì nhiêu tươi tốt, cây xanh quả ngọt. Với vị trí chiến lược quan trọng cửa ngõ phía Tây và Tây Nam của Thủ đô, Hoài Đức nằm trong vùng quy hoạch đô thị lõi, vành đai xanh của thủ đô Hà Nội, với các tuyến đường Quốc lộ 32 và Đại Lộ Thăng Long huyết mạch thông thương giữa Hà Nội với các vùng lân cận và nhiều dự án đường vành đai, khu đô thị lớn-nhỏ đã tạo nên thế và lực để Hoài Đức hôm nay thực sự chuyển mình khởi sắc tạo nên diện mạo một vùng quê nơi cửa ngõ thủ đô.

Trước đây Hoài Đức vốn là huyện thuần nông, giá trị sản xuất trên một hecta canh tác thấp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với nhiều làng nghề truyền thống nhỏ lẻ. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII  đã xác định: Xây dựng nông thôn mới với quan điểm phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với chỉnh trang làng xã, khớp nối hạ tầng kỹ thuật nông thôn với hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị. Mục tiêu phấn đấu:  đến năm 2015, Hoài Đức có 6 - 9 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; 10 xã còn lại đạt 50-60% tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Để đạt được mục tiêu trên, huyện ủy Hoài Đức đã thành lập Ban chỉ đạo thống nhất thực hiện và xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, Đảng ủy các xã cũng đã có Nghị quyết chuyên đề sát với thực tế địa phương.

Tuy nhiên đây là một chương trình lớn, nhiều nội dung mới và thực hiện một cách đồng bộ, tổng thể nên cũng gặp một số khó khăn nhất định. Song, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng chương trình Nông thôn mới của huyện, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với các ngành cũng như các xã trên địa bàn huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia để nhân dân thực sự phát huy quyền làm chủ trong việc nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt ở khu vực nông thôn.

Các tầng lớp nhân dân Hoài Đức chung tay, góp sức xây dựng NTM

Khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Hoài Đức cũng đã có những điều kiện thuận lợi như kinh tế-xã hội ổn định và phát triển với nhiều làng nghề truyền thống, toàn huyện có 10 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 9 xã đạt từ 7-9 tiêu chí. Bằng việc xác định mục tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí theo từng thời điểm, từng giai đoạn. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Đức, đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn trong nội dung hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình và chủ động tham gia. Lấy mô hình làm điểm là xã Yên Sở, huyện đã tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm đối với những đơn vị còn lại. Hoài Đức luôn xác định đầu tư xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, tập trung cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kiện toàn hệ thống giao thông nông thôn, đầu tư cho giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tiêu chí nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Nông thôn Hoài Đức từng ngày đổi mới

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở, thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, Hoài Đức đã huy động hàng nghìn tỷ đồng cho chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân, doanh nghiệp đóng góp và nguồn vốn khác chiếm khoảng 30%. Hoài Đức không có nợ đọng vốn xây dựng cơ bản. Đến hết năm 2016, huyện Hoài Đức có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% tổng số xã trên địa bàn, về đích trước 4 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra, trong đó Yên Sở là xã tiêu biểu của thành phố, được Trung ương đánh giá là 1/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu toàn quốc. Đưa Hoài Đức trở thành huyện nằm trong tốp đầu về xây dựng nông thôn mới. Thành công của chương trình nông thôn mới không chỉ làm đổi thay diện mạo làng quê, sáng - xanh - sạch đẹp hơn mà còn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trách nhiệm của người dân đối với công cuộc hiện đại hóa nông thôn.

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Đức, đến nay không chỉ hạ tầng cơ sở được đầu tư chỉnh trang, mà tổ chức bộ máy của hệ thống chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Các chương trình, kế hoạch, đề án của Thành phố và huyện đề ra được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế của huyện đạt tốc độ 11% năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến nay 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới Hoài Đức đã đạt chỉ tiêu, 100% số xã trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số hộ nghèo của huyện giảm dưới 1,6%.  Điều quan trọng là đã tạo được sự đồng thuận giữa nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân, đã có 95,2% người dân Hoài Đức thể hiện sự hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

 

Hoài Đức đã khởi công dự án đường 3.5

Theo định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hoài Đức trở thành vành đai, đô thị lõi, của thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, xây dựng hạ tầng đồng bộ và hiện đại, để trở thành quận nội đô về phía Tây của Thủ đô vào năm 2020, là nhiệm vụ quan trọng mà thành phố Hà Nội đặt ra cho huyện, là trách nhiệm tự thân, thể hiện niềm tự hào về sự phát triển của quê hương Hoài Đức, trong tiến trình đổi mới và hiện đại hóa. Kết quả của huyện nông thôn mới chính là tiền đề, là động lực để Hoài Đức tiếp tục thực hiện tốt giai đoạn 2017-2020 xây dựng huyện nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đồng bộ, khớp nối với các tuyến giao thông liên khu vực; đồng thời tiếp tục nâng cao các tiêu chí của huyện nông thôn mới đáp ứng tiêu chí quận để Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh