Tin tức nổi bật

Thông báo mời đấu giá đất
Ngày đăng 09/11/2017 | 13:54  | View count: 4780

Thông báo mời đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 26 thửa đất tại vị trí X4, khu Lò Ngói, xã Đức Giang;07 thửa đất khu tái định cư Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và khu Cửa Kho xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ ĐẤT

Quyền sử dụng đất đối với 26 thửa đất tại vị trí X4, khu Lò Ngói, xã Đức Giang;

07 thửa đất khu Tái định cư Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và khu Cửa Kho xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ đấu giá đất khu Lò Ngói, khu Tái định cư Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và khu Cửa Kho.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh