Tin tức nổi bật

Hội nghị hướng dẫn công tác diều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 07/11/2017 | 13:46  | View count: 2405

Sáng 4/11, UBND huyện Hoài Đức phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 13 tổ chức hội nghị hưỡng dẫn công tác điều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Sáng 4/11, UBND huyện Hoài Đức phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 13 tổ chức hội nghị hưỡng dẫn công tác điều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Hội nghị hướng dẫn công tác diều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Hoài Đức

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Nam - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 13 , lãnh đạo các phòng ban ngành huyện cùng các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể của 20 xã thị trấn trong toàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thu – phó đội trưởng đội hướng dẫn kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 13 phổ biến nội dung của kế hoạch và hướng dẫn công tác điều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn .

Đồng chí Nguyễn Văn Thu – Phó đội trưởng đội hướng dẫn kiểm tra an toàn về PCCC

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 13

Đối tượng áp dụng gồm 3 đối tượng chính; đối tượng thứ nhất là nhà ở hộ gia đình bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề, nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini. Đối tượng thứ hai là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bao gồm nhà ở kết hợp sản xuất, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Đối tượng thứ ba là cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư bao gồm cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, cơ sở sản xuất kết hợp kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư.

Hướng dẫn các xã, thị trấn ra soát thống kê, lập danh sách đối với từng loại hình theo từng địa bàn cụ thể, kiểm tra đánh giá về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, đánh giá phân loại xác định địa bàn trọng điểm khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao từ đó xây dựng phương án, giải pháp phòng cháy chữa cháy và phân cấp quản lý cho phù hợp hướng dẫn kiến nghị người đứng đầu cơ sở chủ hộ gia đình thực hiện các giải pháp, biện pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy và ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó chủ  tịch UBND huyện

Phát biểu và chỉ đạo đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – phó chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn ra rất phức tạp với đặc thù của huyện Hoài Đức là địa phương có nhiều làng nghề với 45 làng nghề và nhiều cụm công nghiệp thì loại hình nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất khá phổ biến do đó công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy là hêt sức cần thiết. Các xã thị trấn cần ra soát thống kê đánh giá đúng thực trạng và mức độ nguy hiểm cháy nổ đối với 100% nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất , kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư không để lọt đối tượng nào. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền các ngành chức năng, người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Cao Tùng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh