Tin mới cập nhật

Ban Chỉ đạo sưu tầm, biên soạn cuốn sách về Lịch sử truyền thống Phong trào nông dân và Hội Nông dân huyện Hoài Đức giai đoạn 1975 – 2025 tổ chức hội nghị góp ý xây dựng đề cương
Ngày đăng 03/07/2024 | 14:14  | View count: 47

         Sáng 03/7, Ban Chỉ đạo sưu tầm, biên soạn cuốn sách về Lịch sử truyền thống Phong trào nông dân và Hội Nông dân huyện Hoài Đức giai đoạn 1975 - 2025 tổ chức hội nghị góp ý xây dựng đề cương cuốn sách về Lịch sử truyền thống Phong trào nông dân và Hội Nông dân huyện Hoài Đức giai đoạn 1975 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn sách; đồng chí Nguyễn Đăng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Phùng Bá Nhân - HUV, Trưởng ban Dân vận, Chánh Văn phòng Huyện ủy; Tiến sỹ Nguyễn Chí Thảo - Chánh Văn phòng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; các đồng chí nguyên là lãnh đạo hội Nông dân huyện qua các thời kỳ.

Tiến sỹ Nguyễn Chí Thảo - Chánh Văn phòng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

thông qua Đề cương cuốn sách

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - HUV, Chủ tịch hội Nông dân huyện  báo cáo tình hình sưu tầm

        Tại hội nghị các đại biểu được thông qua dự thảo Đề cương cuốn sách; Kế hoạch và tiến độ thực hiện. Theo đó, Cuốn sách gồm 5 chương với 13 tiết. Chương I: Hoài Đức – vùng đất, con người và quá trình tham gia đấu tranh cách mạng của nông dân huyện Hoài Đức trước năm 1975; Chương II : Thành lập hội Nông dân huyện Hoài Đức, khắc phục hậu quả chiến tranh và thực hiện Khoán 100 trong sản xuất nông nghiệp  (1975-1985); Chương III: Tổ chức bộ máy, thực hiện công cuộc đổi mới, bước đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (1986-2001); Chương IV: Vai trò của giai cấp nông dân huyện trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (2001-2015); Chương V: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Hoài Đức tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững  (2015-2025).

Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đóng góp ý kiến

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đóng góp ý kiến

 

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo hội Nông dân huyện qua các thời kỳ đóng góp ý kiến.

         Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung trong Đề cương, Kế hoạch và tiến độ thực hiện, Lịch sử phong trào Nông dân và hội Nông dân huyện 1975 – 2025.

Đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trưởng Ban chỉ đạo sưu tầm,

biên soạn, xuất bản cuốn sách phát biểu chỉ đạo

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn sách nhấn mạnh Cuốn sách nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến độc giả truyền thống lịch sử của hội Nông dân qua 50 năm xây dựng và trưởng thành. Thông qua đó, tiếp tục giáo dục truyền thống quê hương, khơi dậy niềm tự hào của hội viên nông dân. Từ đó phát huy tốt truyền thống và tiềm năng, thế mạnh của huyện; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chính vì vậy, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công. Cuốn sách cần thành lập các Chương, các tiết nên gắn vào phong trào nông dân. Các đại biểu khi sưu tầm phải đối soát, tham khảo lịch sử Đảng bộ các xã cho đồng nhất, hoàn thiện biên tập và xuất bản cuốn sách theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra./.

Đỗ Hạnh

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh