Tin mới cập nhật

Hoài Đức sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.
Ngày đăng 05/06/2024 | 14:02  | View count: 139

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành Kế hoạch số 198-KH/HU ngày 21/07/2015 và Văn bản số 2228/UBND-NHCS ngày 09/06/2015 chỉ đạo các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội trong huyện triển khai các nội dung cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã", đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoài Đức và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 273 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn/tổ dân phố trong huyện; đồng thời, tổ chức giao dịch tại 20/20 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn hàng tháng vào 1 ngày cố định, kể cả trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật.

Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động như tại ngân hàng huyện, bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ gửi tiền tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn/tổ dân phố trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân.

Tính đến tháng 31/5/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Hoài Đức đạt trên 588 tỷ đồng, Thông qua 10 chương trình tín dụng, từ 2014 đến nay đã cho vay được với 44.196 lượt người được vay mới, trong đó cho vay được 911 lượt hộ nghèo; cho vay 2.100 lượt hộ cận nghèo; cho vay 3.757 lượt hộ mới thoát nghèo; cho vay 714 Học sinh sinh viên theo học tại các trường Đại học, cao đẳng Trung học, học nghề; cho vay làm mới cải tạo được 27.960 công trình nước sạch và vệ sinh, cho vay duy trì và tạo việc làm được 22.635 việc làm; cho vay Nhà ở xã hội được 16 căn nhà; cho vay 6 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; cho vay hộ nghèo về nhà ở còn 70 căn, cho vay 5 HSSV được vay mua máy tính thiết bị học tập, 1 hộ được vay người chấp hành xong án phạt tù; cho vay trả lương ngừng việc ảnh hưởng do dịch COVID-19 được 270 lượt lao động. Chất lượng tín dụng được nâng cao: Nợ quá hạn giảm 123,9 triệu đồng so với năm 2014, không còn tổ yếu kém.

Cán bộ Ngân hàng cùng Hội đoàn thể phục vụ người dân tại Điểm giao dịch xã

Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận 06-KL/TW, Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy ban hành kế hoạch số 49/KH-HU ngày 9/12/2021; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 07/ 01/2022 để triển khai cụ thể tới các phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực phổ biến, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác tín dụng cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả. Việc huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội được HĐND, UBND huyện quan tâm. Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, hàng năm Huyện Ủy- HĐND- UBND huyện đã trích một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH huyện nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đến nay, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tổng nguồn ngân sách do UBND huyện chuyển sang NHCSXH là 21.455 triệu đồng.

Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương. Định hướng phát triển tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dưng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Do đó phải xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững. Cần nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng./.

Ngân hàng CSXH huyện

 

 

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh