Tin mới cập nhật

Danh sách cơ sở công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Ngày đăng 24/05/2024 | 16:54  | View count: 78

Căn cứ Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực  Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-SYT ngày 26/01/2024 của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, UBND huyện đăng tải Danh sách cơ sở công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế để các cơ quan, đơn vị và các cơ sở được biết./. (Xem chi tiết Danh sách)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh