Tin mới cập nhật

Huyện uỷ tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025; tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025)
Ngày đăng 27/02/2024 | 13:37  | View count: 215

Sáng 27/02, Huyện uỷ tổ chức tổng kết 05 năm công tác xây Đảng (2020-2025) và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn-Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

 thông qua báo cáo tổng kết

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Sơn-Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ nêu rõ: trong những năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, các cơ quan tham mưu của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng; chủ động kiểm tra giám sát công tác xây dựng Đảng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV về công tác xây dựng Đảng, Huyện uỷ đã ban hành các Chương trình, Kế hoạch, hướng dẫn để triển khai tới các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng; đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị

Xây dựng Đảng về chính trị được gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Các trang mạng xã hội của huyện đã đăng tải trên 21.000 bài, thu hút 168.869 lượt tiếp cận, 77.184 lượt tương tác, 10.399 lượt bình luận, 36.047 lượt chia sẻ; các tài khoản facebook cá nhân của đội ngũ thư ký giúp việc và cộng tác viên BCĐ35 huyện đã đăng tải 18.393 tin, bài; trong đó có 6.131 tin, bài phục vụ xây dựng Đảng về chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, huyện tích cực đổi mới hình thức học tập, quán triệt, tăng cường công tác quán triệt tuyên truyền, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; chất lượng học tập, quán triệt được nâng lên, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Trong 5 năm đã tổ chức 18 hội nghị kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia học tập của 33.508 lượt đại biểu; triển khai và duy trì việc xuất bản thường xuyên các bản tin nội bộ của Thành phố và Huyện với 85.680 cuốn đã được phát hành; tổ chức 09 hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu các chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tỷ lệ tham gia học tập đạt 95% trở lên. Bên cạnh đó, Huyện uỷ cũng đã chỉ đạo quan tâm củng cố, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đến nay, toàn huyện có 70 tổ chức cơ sở Đảng với trên 8200 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 805/1000 đảng viên đạt 80,5% nghị quyết Đại hội; đã cử 25 cán bộ, đảng viên đi học Cao cấp chính trị, mở 2 lớp Trung cấp chính trị với 215 đồng chí, mở 177 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, an ninh quốc phòng với 28.353 lượt học viên; Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với198 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Triển khai thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam, trong 15 năm qua, các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung trong Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Nhận thức của các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở về công tác Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tiếp tục có chuyển biến tích cực; kịp thời cụ thể hóa các nội dung trong Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thi hành Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các chủ trương chỉ đạo của cấp trên. Việc học tập, quán triệt Điều lệ Đảng được tổ chức theo đúng Kế hoạch của Trung ương, Thành ủy đề ra; tỷ lệ cán bộ và đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ cao. Cấp phát 545 bộ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 920 cuốn Tài liệu học tập và hỏi đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ để tự học tập, nghiên cứu. Ngay sau Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII và khi có các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng; ban hành văn bản đúng thẩm quyền theo quy chế làm việc được xây dựng ngay từ đầu nhiệm kỳ; nội dung của các văn bản đã cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện. Vì vậy, hiệu lực và chất lượng văn bản được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện, phục vụ tốt công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu để cụ thể hóa những quy định của Điều lệ Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; kịp thời đề xuất, tham mưu cho Huyện ủy ban hành đồng bộ nhiều văn bản bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện về tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, góp phần làm cho việc thi hành Điều lệ Đảng của huyện được chính xác, thống nhất, kịp thời.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đã trao đổi, làm rõ những kết quả đã đạt được, điểm mạnh, hạn chế trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện Điều Lệ Đảng, nhất là thực hiện kết nạp đảng viên mới trong đó có một số đối tượng đặc thù như kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên, lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương.

Đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổng kết 15 năm (2011-2025) thực hiện Điều lệ Đảng cũng như việc tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ huyện 5 năm (2020-2025). Từ đó chỉ rõ những nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung là: tiếp tục rà soát, đánh giá để có kiến nghị, đề xuất đối với việc thực hiện Điều lệ Đảng. Đối với công tác phát triển đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ yêu cầu nâng cao nhận thức trong cấp uỷ các Chi bộ, cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ này; cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp tạo nguồn và khai thác nguồn kết nạp đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị trong học sinh, sinh viên đề phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng với đối tượng này. Từ đó hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh cũng như các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh