Tin mới cập nhật

Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 10/11/2023 | 16:59  | View count: 77

Chiều 10/11, lễ khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Chính trị huyện. Đồng chí Phạm Gia Lộc - Huyện uỷ viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đại diện lãnh đạo các Phòng Nội vụ, Y tế, Trung tâm Chính trị huyện đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Thành Hữu - Phó trưởng phòng Dịch vụ công ích,

phát triển cụm công nghiệp và GPMB thông qua các Quyết định

Tại kỳ tuyển dụng này, số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là 13 vị trí, tại 04 phòng chuyên môn của Ban gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quản lý dự án, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định và Phòng Dịch vụ công ích, phát triển Cụm công nghiệp và giải phóng mặt bằng. Số lượng thí sinh đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Ban là 25 người.

Đại biểu và thí sinh dự khai mạc kỳ tuyển dụng

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, Hội đồng tuyển dụng đã thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Ban. Căn cứ văn bản quy định, hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển, tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức năm 2023 gồm 25 thí sinh, thời gian thi tuyển vào ngày 11/11/2023.

Đồng chí Tạ Công Thanh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện

phát biểu khai mạc kỳ tuyển dụng

Phát biểu khai mạc kỳ tuyển dụng, đồng chí Tạ Công Thanh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng nhấn mạnh: Với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ thi phỏng vấn, Ban quản lý dự án đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi, từ việc thành lập Hội đồng tuyển dụng, phương pháp tổ chức kỳ thi, lựa chọn địa điểm và cơ sở vật chất cho kỳ thi phỏng vấn. Bảo đảm an toàn, an ninh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung chuẩn bị và tổ chức một kỳ thi khách quan, công tâm, công bằng, công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả, thiết thực, nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoài Đức năm 2023 là hoạt động công vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm lựa chọn viên chức hành chính đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Gia Lộc - HUV, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc kỳ tuyển dụng, đồng chí Phạm Gia Lộc - Huyện uỷ viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nhấn mạnh: Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức là khâu đầu tiên và quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Ban Quản lý dự án ĐTXD coi trọng việc tổ chức tuyển dụng viên chức để lựa chọn những nhân sự có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Để kỳ tuyển dụng viên chức thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đồng chí đề nghị Hội đồng tuyển dụng, các Ban: Giám sát, Coi thi, Sát hạch và các lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm quy chế, nội quy tuyển dụng, thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng tuyển dụng giao. Đối với các thí sinh dự thi, yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế thi tuyển, bình tĩnh, tự tin, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, ôn tập để hoàn thành tốt nhất phần thi của mình.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh