Tin mới cập nhật

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ V - BCH TW Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045
Ngày đăng 10/08/2022 | 11:30  | View count: 173

Sáng 10/8, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự tại điểm cầu huyện Hoài Đức có đồng chí Nguyễn Xuân Đại – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng; Chủ tịch MTTQ; các đồng chí Phó phòng, ban, ngành và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng, đảng bộ Quân sự huyện. Điểm cầu các xã, thị trấn có sự tham gia của toàn bộ các đảng viên.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt một cách đầy đủ và có hệ thống 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đó là: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Cùng với đó là các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô Hà Nội, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, vùng động lực phát triển của Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Đồng thời, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Trên cơ sở các Nghị quyết giúp định hướng cho cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ V, BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, góp phần đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh