Tin mới cập nhật

Hoài Đức tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 15/07/2021 | 11:30  | View count: 53

Sáng 15/7, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hoài Đức có đồng chí Nguyễn Xuân Đại – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC huyện; các đồng chí UV BTV Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, phòng Nội vụ huyện.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc bầu cử đặc biệt, sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của nhân dân và bạn bè Quốc tế. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thử thách khi mà phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống và an toàn cho người dân. Song, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,60% với tổng số 69.523.277 cử tri.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Hoài Đức

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Sau khi xem xét xác nhận tư cách đại biểu trúng cử theo luật định, Hội đồng bầu cử quốc gia đã quyết định không xác định tư cách đại biểu trúng cử của 01 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Bình Dương. Do đó, có tổng số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 30,26%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 17,84%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 9,42%; đại biểu người ngoài Đảng chiếm 2,81%; đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử chiếm 40,68%; đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội chiếm 59,32%. Qua đánh giá, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV hoạt động chuyên trách tăng cao so với các nhiệm kỳ trước.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đã bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện; 239.788 đại biểu cấp xã. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại; có 05 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải tổ chức bầu cử thêm 14 đại biểu.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, các bài phát biểu tham luận của các tỉnh, thành phố về công tác bầu cử và đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử, tìm ra nguyên nhân để đúc kết thành những kinh nghiệm quý và bài học cho các kỳ bầu cử tiếp theo. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội đã điểm lại 4 kết quả nổi bật và 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải sớm bắt tay vào triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, năm 2021 cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm tới đây là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khoá XV, của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do đó cũng tác động trực tiếp và đánh dấu mức độ chuyển biến về chất trong đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Lĩnh hội tư tưởng của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, chúng ta cần nhận thức rõ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, Quốc hội và HĐND các cấp càng phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh